Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov – Bajex s.r.o. (bajex.sk)

Ochranu vašich osobných údajov berieme naozaj vážne. Je pre nás veľmi dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Vaše osobné údaje, ktoré sú ziskávané počas vašej návštevy na našej stránke bajex.sk sú od 25.5.2018  spracovávané v súlade s nariadením Európského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) a v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenú niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našej stránky sú z technických príčin zaznámenávané IP adresy, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akćh stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na nej ostali a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, preto s týmito údjami nakladáme so zvýšenou citlivosťou.

Cookies

Naše systémy používajú cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru pre vás. Cookies  sa môžu používať aj k tomu, aby sme zistili, či ste už naše stránky navštívili. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. Proti použitiu cookies môžete namietať poslaním námietky na info@bajex.sk.

Použitie osobných údajov:

Kontaktný formulár: 

e-mail – spracovávame len za účelom zodpovedania vaších otázok a spätného kontaktovania osobných údajov

Doba uchovávania údajov:

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobité predpisy nestanovujú inak alebo ak svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme povinný osobitným predpisom povinný archivovať váš údaje ďalej).

Odkazy tretích strán

Na naších stránkach často odkazujeme na produkty a služby tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmineky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od naších. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity tretích strán. Ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správenie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@bajex.sk

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) 

Sprostredkovatelia ktorým poskytujeme vaše osobné údaje na základe sprostredkovateľskej zmluvy v nimi navrhovanom znení.

Google analytics – https://policies.google.com/privacy

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám

Neobchodujeme, nepredávame ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú poskytovatelia o ktorých sme vám poskytly informácie v týchto zásadach spracovania osobných údajov.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018.

Kontaktujte nás

Bajex s.r.o.

Kamenec 9

085 01 Bardejov

Kontaktná osoba:

Tomáš Jakubašek

info@bajex.sk