Prepravné vozíky

Prevádzku ubytovacieho zariadenia uľahčuje jeho pracovníkom mnoho rôznych „pomocníkov“. Dôležitými „pomocníkmi“, ktorým však obyčajne nebýva venovaná veľká pozornosť, sú prepravné vozíky. Ako pri iných druhoch náradia (napríklad pri upratovacích vozíkoch), aj pri prepravných vozíkoch platí, že kľúčové je nielen efektívne spĺňanie účelu, ale aj spoľahlivosť. Kvalitná a pevná konštrukcia, ktorá však zároveň nesmie byť na úkor funkčnosti (prepravný vozík napokon v prvom rade slúži na prepravovanie a presúvanie vecí z jedného miesta na druhé), čo najjednoduchšie možné ovládanie – to sú tie najdôležitejšie parametre. Na trhu sú prepravné vozíky dostupné vo viacerých variantoch. Treba si potom už len správne vybrať s ohľadom na charakter priestorov konkrétneho hotela, teda s ohľadom na to, či je k dispozícii výťah, ako sú priestory dispozične riešené, aký typ podláh bude musieť vozík dennodenne prekonávať a pod.