Hotelové minibary

V rámci prevádzky ubytovacieho zariadenia, akým je hotel, je prvoradým záujmom spokojnosť hostí. Tá je do veľkej miery odrazom komfortu, ktorého sa im dostáva. A práve najvyššie pohodlie garantujúce vybavenie izieb – okrem iného napríklad aj minibary – môže byť pomyselným jazýčkom na váhach spokojnosti. Minibary totiž ako malé chladiace skrinky, v ktorých sa uchováva občerstvenie prvej pomoci (najmä nápoje), dojem pohodlia na myseľ privádzajú. A to bez ohľadu na to, či ich ten alebo onen hosť skutočne využije. V prípade minibarov je potrebné zvážiť niekoľko zásadných okolností. V prvom rade predovšetkým riziko, že náklady na energiu nemusia byť úmerné záujmu hotelových návštevníkov, ale napríklad aj to, že minibar má komfort hosťa v izbe zvyšovať, nie naopak, nesmie teda byť príliš hlučný. Rozhodujúcou okolnosťou sa tak môže stať systém chladenia, ktorý minibar využíva – zvoliť si možno absorpčný, kompresorový alebo termoelektrický.