Hotelový textil

Hotelový textil je jedným z najintenzívnejšie vnímaných atribútov ubytovacích zariadení. Hostia sa ho fyzicky dotýkajú, ponárajú sa do neho, ovoniavajú ho… Jeho dizajn, čistota, mäkkosť a aróma v nich vyvolávajú emócie, ktoré sa im budú už navždy asociovať s vašim hotelom.